counter create hit Polskie Komputery: Elwro, Komputery Odra, Zam-2, Xyz, Sako, Odra 1305, Mikroster MSA-80, Prs-4, Smc-3, Mera 300, Mkj-28, Uzo-4 - Download Free eBook
Ads Banner
Hot Best Seller

Polskie Komputery: Elwro, Komputery Odra, Zam-2, Xyz, Sako, Odra 1305, Mikroster MSA-80, Prs-4, Smc-3, Mera 300, Mkj-28, Uzo-4

Availability: Ready to download

rod o: Wikipedia. Strony: 39. Rozdzia y: ELWRO, Komputery Odra, ZAM-2, XYZ, SAKO, Odra 1305, MIKROSTER MSA-80, PRS-4, SMC-3, Mera 300, MKJ-28, UZO-4, Elwro 800 Junior, Odra 1300, ZAM-41, RTDS-8, Mera 217, Wroc awskie Zak ady Elektroniczne Mera-Elwro, Meritum III, R-32, Elwro 481 Lolek, K-202, Mera 9425, Cobra 1, UMC-1, Odra 1204, ComPAN 8, MERA-80, Mera 400, EMIX, MCY7880, rod o: Wikipedia. Strony: 39. Rozdzia y: ELWRO, Komputery Odra, ZAM-2, XYZ, SAKO, Odra 1305, MIKROSTER MSA-80, PRS-4, SMC-3, Mera 300, MKJ-28, UZO-4, Elwro 800 Junior, Odra 1300, ZAM-41, RTDS-8, Mera 217, Wroc awskie Zak ady Elektroniczne Mera-Elwro, Meritum III, R-32, Elwro 481 Lolek, K-202, Mera 9425, Cobra 1, UMC-1, Odra 1204, ComPAN 8, MERA-80, Mera 400, EMIX, MCY7880, Odra 1103, PSP-80, Mazovia 1016, Kowary, Odra 1304, MIK CA80, Elwro 500, Unipolbrit 2086, Odra 1325, ELWAT, MiSter Z80, Elwro 105LN, MOMIK 8b, Odra 1013, Odra 1003, Analizator Rowna Ro niczkowych, Odra 1001, Bosman 8, EMAL, Elwro 442LC Jacek, PLAN, EMAL-2, GAM-1, Elwro 441 Bolek, Elwro 600, MK 45, Odra 1002, PSPD 90, Elwro 240, Elwro 440, Elwro 180, PARK, Mera 203B, AKAT-1, SKOK, MSP-80, S-1, ARAL, Elwro 140, UMC-10, SM4. Fragment: MIKROSTER MSA-80 to mikroprocesorowy system automatyki i pomiarow produkowany w latach 1986-1989 przez Zak ad Urz dze do Monta u Podzespo ow Elektronicznych Unitra-Cemi" w Szczytnie. Budowa systemu oparta by a o pakiety: Oprogramowanie: Pakiety procesorow: - mikroprocesor MCY 7880, zegar systemowy UCY 74S424, kontroler szyny UCY 74S438- kontroler przerwa 8259- bufor szyny systemowej- mo liwo wspo pracy z DMA - mikroprocesor MCY 7880, zegar systemowy UCY 74S424, kontroler szyny UCY 74S438- kontroler przerwa UCY 74S414- 2kB pami ci RAM MCY 7114- 2kB pami ci EPROM 2716- programowany licznik 8253- bufory szyny systemowej- mo liwo wspo pracy z DMA Procesor peryferyjny- mikroprocesor MCY 7835- 2kB pami ci EPROM 2716- ekspander portow We-Wy 8243- uk ady wspo pracy z procesorem nadrz dnym Procesor komunikacyjny do wspo pracy z systemem nadrz dnym (w systemie p tli)- mikroprocesor MCY 7835- pami programu EPROM 2kB 2716- pami danych RAM 4kB (2x2114)- nadajniki i odbiorniki linii (75107, 75110)- bitowy protoko transmisji danych (HDLC) Pakiet emulatoraPakiety pami ci: - 4kB pami ci RAM z uk adami MCY 7102- bufory szyny systemowej- redni czas dost pu 350ns - 450n...


Compare
Ads Banner

rod o: Wikipedia. Strony: 39. Rozdzia y: ELWRO, Komputery Odra, ZAM-2, XYZ, SAKO, Odra 1305, MIKROSTER MSA-80, PRS-4, SMC-3, Mera 300, MKJ-28, UZO-4, Elwro 800 Junior, Odra 1300, ZAM-41, RTDS-8, Mera 217, Wroc awskie Zak ady Elektroniczne Mera-Elwro, Meritum III, R-32, Elwro 481 Lolek, K-202, Mera 9425, Cobra 1, UMC-1, Odra 1204, ComPAN 8, MERA-80, Mera 400, EMIX, MCY7880, rod o: Wikipedia. Strony: 39. Rozdzia y: ELWRO, Komputery Odra, ZAM-2, XYZ, SAKO, Odra 1305, MIKROSTER MSA-80, PRS-4, SMC-3, Mera 300, MKJ-28, UZO-4, Elwro 800 Junior, Odra 1300, ZAM-41, RTDS-8, Mera 217, Wroc awskie Zak ady Elektroniczne Mera-Elwro, Meritum III, R-32, Elwro 481 Lolek, K-202, Mera 9425, Cobra 1, UMC-1, Odra 1204, ComPAN 8, MERA-80, Mera 400, EMIX, MCY7880, Odra 1103, PSP-80, Mazovia 1016, Kowary, Odra 1304, MIK CA80, Elwro 500, Unipolbrit 2086, Odra 1325, ELWAT, MiSter Z80, Elwro 105LN, MOMIK 8b, Odra 1013, Odra 1003, Analizator Rowna Ro niczkowych, Odra 1001, Bosman 8, EMAL, Elwro 442LC Jacek, PLAN, EMAL-2, GAM-1, Elwro 441 Bolek, Elwro 600, MK 45, Odra 1002, PSPD 90, Elwro 240, Elwro 440, Elwro 180, PARK, Mera 203B, AKAT-1, SKOK, MSP-80, S-1, ARAL, Elwro 140, UMC-10, SM4. Fragment: MIKROSTER MSA-80 to mikroprocesorowy system automatyki i pomiarow produkowany w latach 1986-1989 przez Zak ad Urz dze do Monta u Podzespo ow Elektronicznych Unitra-Cemi" w Szczytnie. Budowa systemu oparta by a o pakiety: Oprogramowanie: Pakiety procesorow: - mikroprocesor MCY 7880, zegar systemowy UCY 74S424, kontroler szyny UCY 74S438- kontroler przerwa 8259- bufor szyny systemowej- mo liwo wspo pracy z DMA - mikroprocesor MCY 7880, zegar systemowy UCY 74S424, kontroler szyny UCY 74S438- kontroler przerwa UCY 74S414- 2kB pami ci RAM MCY 7114- 2kB pami ci EPROM 2716- programowany licznik 8253- bufory szyny systemowej- mo liwo wspo pracy z DMA Procesor peryferyjny- mikroprocesor MCY 7835- 2kB pami ci EPROM 2716- ekspander portow We-Wy 8243- uk ady wspo pracy z procesorem nadrz dnym Procesor komunikacyjny do wspo pracy z systemem nadrz dnym (w systemie p tli)- mikroprocesor MCY 7835- pami programu EPROM 2kB 2716- pami danych RAM 4kB (2x2114)- nadajniki i odbiorniki linii (75107, 75110)- bitowy protoko transmisji danych (HDLC) Pakiet emulatoraPakiety pami ci: - 4kB pami ci RAM z uk adami MCY 7102- bufory szyny systemowej- redni czas dost pu 350ns - 450n...

1 review for Polskie Komputery: Elwro, Komputery Odra, Zam-2, Xyz, Sako, Odra 1305, Mikroster MSA-80, Prs-4, Smc-3, Mera 300, Mkj-28, Uzo-4

  1. 5 out of 5

    Shari Krueger

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...
We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy.