counter create hit Znanost I Tehnologija U Sad-U: USS Carl Vinson, McDonnell Douglas Cf-18 Hornet, Browning M2, Korisnici Ch-47 Chinook U Svijetu, M4, Mbt-70 - Download Free eBook
Ads Banner
Hot Best Seller

Znanost I Tehnologija U Sad-U: USS Carl Vinson, McDonnell Douglas Cf-18 Hornet, Browning M2, Korisnici Ch-47 Chinook U Svijetu, M4, Mbt-70

Availability: Ready to download

Izvor: Wikipedia. Stranice: 26. Poglavlja: USS Carl Vinson, McDonnell Douglas CF-18 Hornet, Browning M2, Korisnici CH-47 Chinook u svijetu, M4, MBT-70, MD Helicopters MD 500, M88, M777, M198, Sabra, Massachusetts Institute of Technology, Teleskopi Keck, Humvee, Fat Man, Little Boy, .us, SIPRNet. Izvod: USS Carl Vinson (CVN-70) je tre i ameri ki nosa aviona iz klase Nimitz. Izvor: Wikipedia. Stranice: 26. Poglavlja: USS Carl Vinson, McDonnell Douglas CF-18 Hornet, Browning M2, Korisnici CH-47 Chinook u svijetu, M4, MBT-70, MD Helicopters MD 500, M88, M777, M198, Sabra, Massachusetts Institute of Technology, Teleskopi Keck, Humvee, Fat Man, Little Boy, .us, SIPRNet. Izvod: USS Carl Vinson (CVN-70) je tre i ameri ki nosa aviona iz klase Nimitz. Nazvan je po ameri kom demokratskom politi aru Carlu Vinsonu iz Georgije, prvom ameri kom kongresniku sa preko 50 godina rada u Zastupni kom domu SAD-a. Jedan od nadimaka ovog nosa a aviona je "Golden Eagle" (hrv. Zlatni orao). Na grbu nosa a aviona Carl Vinson nalazi se orao ra irenih krila koji kljunom dr i uti transparent na kojem je na latinskom jeziku napisano: VIS PER MARE (hrv. Snaga mora). Orao leti ispred stiliziranog modrog slova V koje asocira na prvo slovo kongresnika Carla Vinsona po kojemu je nosa dobio ime. To slovo ujedno i aludira na prednji trup nosa a zrakoplova ako ga se gleda sprijeda. U listopadu 2009. ameri ka mornarica je najavila da e Carl Vinson u i u sastav novoosnovane jedinice Strike Group 1 sa sjedi tem u kalifornijskoj mornari ko-zra noj bazi Norfolk u San Diegu. Nosa je pod zapovjedni tvom kapetana Bruce H. Lindseyja otplovio u Norfolk 12. travnja 2010. Podrobniji lanak o temi: Nosa i zrakoplova klase NimitzKobilica ovog kapitalnog broda je polo ena 11. listopada 1975. u brodogradili tu Northrop Grumman Newport News dok je porinu e i sve ano kr tenje broda izvr eno 15. o ujka 1980. Kongresnik Carl Vinson je postao prva osoba u povijesti ameri ke ratne mornarice koji je dobio ast da svjedo i porinu u broda. Nakon testiranja na moru, nosa je predan ameri koj mornarici 26. velja e 1982., dok je 13. o ujka 1982. uveden u slu bu. Carl Vinson uveden je u slu bu ameri ke ratne mornarice 13. o ujka 1982. godine a nosa em je zapovijedao kapetan Richard L. Martin. Me u prisutnima bili su zapovjednik mornari kih operacija, admiral Thomas B. Hayward, ministar pomors...


Compare
Ads Banner

Izvor: Wikipedia. Stranice: 26. Poglavlja: USS Carl Vinson, McDonnell Douglas CF-18 Hornet, Browning M2, Korisnici CH-47 Chinook u svijetu, M4, MBT-70, MD Helicopters MD 500, M88, M777, M198, Sabra, Massachusetts Institute of Technology, Teleskopi Keck, Humvee, Fat Man, Little Boy, .us, SIPRNet. Izvod: USS Carl Vinson (CVN-70) je tre i ameri ki nosa aviona iz klase Nimitz. Izvor: Wikipedia. Stranice: 26. Poglavlja: USS Carl Vinson, McDonnell Douglas CF-18 Hornet, Browning M2, Korisnici CH-47 Chinook u svijetu, M4, MBT-70, MD Helicopters MD 500, M88, M777, M198, Sabra, Massachusetts Institute of Technology, Teleskopi Keck, Humvee, Fat Man, Little Boy, .us, SIPRNet. Izvod: USS Carl Vinson (CVN-70) je tre i ameri ki nosa aviona iz klase Nimitz. Nazvan je po ameri kom demokratskom politi aru Carlu Vinsonu iz Georgije, prvom ameri kom kongresniku sa preko 50 godina rada u Zastupni kom domu SAD-a. Jedan od nadimaka ovog nosa a aviona je "Golden Eagle" (hrv. Zlatni orao). Na grbu nosa a aviona Carl Vinson nalazi se orao ra irenih krila koji kljunom dr i uti transparent na kojem je na latinskom jeziku napisano: VIS PER MARE (hrv. Snaga mora). Orao leti ispred stiliziranog modrog slova V koje asocira na prvo slovo kongresnika Carla Vinsona po kojemu je nosa dobio ime. To slovo ujedno i aludira na prednji trup nosa a zrakoplova ako ga se gleda sprijeda. U listopadu 2009. ameri ka mornarica je najavila da e Carl Vinson u i u sastav novoosnovane jedinice Strike Group 1 sa sjedi tem u kalifornijskoj mornari ko-zra noj bazi Norfolk u San Diegu. Nosa je pod zapovjedni tvom kapetana Bruce H. Lindseyja otplovio u Norfolk 12. travnja 2010. Podrobniji lanak o temi: Nosa i zrakoplova klase NimitzKobilica ovog kapitalnog broda je polo ena 11. listopada 1975. u brodogradili tu Northrop Grumman Newport News dok je porinu e i sve ano kr tenje broda izvr eno 15. o ujka 1980. Kongresnik Carl Vinson je postao prva osoba u povijesti ameri ke ratne mornarice koji je dobio ast da svjedo i porinu u broda. Nakon testiranja na moru, nosa je predan ameri koj mornarici 26. velja e 1982., dok je 13. o ujka 1982. uveden u slu bu. Carl Vinson uveden je u slu bu ameri ke ratne mornarice 13. o ujka 1982. godine a nosa em je zapovijedao kapetan Richard L. Martin. Me u prisutnima bili su zapovjednik mornari kih operacija, admiral Thomas B. Hayward, ministar pomors...

0 review for Znanost I Tehnologija U Sad-U: USS Carl Vinson, McDonnell Douglas Cf-18 Hornet, Browning M2, Korisnici Ch-47 Chinook U Svijetu, M4, Mbt-70

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...
We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy.